Какво е „тежести върху недвижим имот“

Тежести

“Тежести” е понятие, което се използва да ни начочи, че друго лице/а, различно/и от собственика, има/т права върху имота. Затова се наричат и “тежести”, защото тези права не са на собственика и той трябва да се съобразява с тях, т.е. те “тежат” върху него. Пример за тежести са ипотека, възбрана, ограничени вещни права. Утостоверението за […]

Как да се сдобия с Удостоверение за тежести

Удостоверение за тежести

Как и от къде да се сдобия с Удостоверение за тежести на хартиен носител – издава се от имотния регистър на Агенция по вписванията. Попълва се заявление по образец в два екземпляра, като единият остава в Агенция по вписванията, а на вторият Ви записват входящият номер, с който получавате готовото удостоверение. Минималният срок, за който […]

Да ползвам ли брокер при покупко-продажба

Плюс или минус е брокера при покупко-продажба

Много статии са написани за положителните страни на работата с брокер. Много остава и скритото за работата на брокера сред тези редове. В тази статия ще хвърлим повече светлина върху неказаното. Всеки е наясно, навярно и брокера мисли така в началото, когато се среща за първи път с Вас в недвижимия имот, че може да […]

Как да определя цената на моя имот

Как да определя цената на моя имот

Определянето на цената е значим момент при вземане на решение за продажба на недвижим имот. Правилно определената цена води и до постигане на резултат в търсения срок. Ако се търси реализация в обикновения срок за продажба на недвижимия имот, то е необходимо да се определи реалната пазарна цена. Ако срока е различен, то би следвало […]

Как да направя обявата си атрактивна

В няколко стъпки - Как да направим обявата си за продажба на имот по-привлекателна

Преценили сте, че сега е подходящо да продавате. Смятате, че за имота Ви е настъпило времето (сезона), в който той би бил най-привлекателен за потенциалните купувачи. Затова възнамерявате да обявите имота си за продажба в интернет. Ето няколко неща, които биха направили обявата Ви по-успешна в набирането на купувачи. Първо подгответе кратко и съдържателно описание […]

Колко време отнема покупко-продажбата на имот

Колко време отнема покупко-продажбата на имот

Колко време ще отнеме покупко-продажбата на недвижим имот, зависи най-вече от начина на плащане на цената за имота и документите за придвижване на сделката: 1. Плащане на цената за имота Ако купувача разполага с цялата сума за имота (пари в брой), се случва възможно най-бърза сделка по покупко-продажба на недвижим имот. В този вариант времето […]

Продавам имот, а купувачите ще са с кредит

покупко продажба с ипотека

Част от покупките на недвижими имоти се извършват от купувачи, ползващи кредит от банка. Ако продавате имот и Вашия купувач ще плаща с кредит, е добре да знаете стъпките, през които се минава. 1. Подписва се нотариален акт за покупко-продажба. С подписването на този нотариален акт купувачът придобива собствеността върху имота. В актът се записва, […]

Как да подготвя имота си за продажба

как да подготвя имота си за продажба

Когато продавате апартамент и се чудите как да привлечете повече купувачи по време на продажбата, приложете тези няколко малки трика, които ще помогнат в продажбата. 1. Ако в апартамента се живее, добре е да приберете всички лични вещи, които придават индивидуалност на жилището. Купувача трябва да може да усети апартамента като свой дом, а не […]

Разликата между договорна и законна ипотека

Разликата между договорна и законна ипотека

Най-общо казано, дoгoвopнa ипoтeĸa се yчpeдявa, ĸoгaтo сте длъжник по кредит примерно за закупуване на недвижим имот като в този случай залагате за oбeзпeчeниe на банката (кредитора) друг свой недвижим имoт, paзличeн oт зaĸyпyвaния. Зaĸoннa ипoтeĸa се yчpeдявa тогава, ĸoгaтo се залага имoта, ĸoйтo ĸyпyвaте. Договорната ипотека ce прави под формата на нoтapиaлeн aĸт. Подписва […]

4 неща, за които да внимавате при покупка на имот

четири неща, за които да внимавате при покупка на имот

Няколко важни неща, за които трябва да внимавате при покупка на имот: 1. Когато купувате имот, внимателно сравнете адреса на имота, с адреса посочен в документите за собственост и този, който Вие фактически на място сте гледали при огледа. Не пренебрегвайте и мазето, неговата номерация и посочените по документ съседи. Интересувайте се кой живее в […]

Риска за Продавача при продажба на имот на данъчна оценка

риска за продавача при продажба на имот на данъчна оценка

При изповядване на сделка, Вие като Продавач, сте длъжни да предоставите всички необходими за сделката документи в уговорения срок. Ако с купувача сте уговорили да изповядате сделката на цена, по-ниска от действително уговорената (най-често данъчна оценка), трябва да бъдете изключително внимателни. Най-често уговорките са разликата до действително уговорената цена да бъде платена в последствие и […]

Покупко-продажба на недвижим имот

покупко-продажба на недвижим имот

Това е най-разпростаранения вид сделка с недвижим имот. И дори на пръв поглед да изглежда елементарно, препоръчително е преди нотариалната сделка, двете страни да са сключили помежду си предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, в който ясно да са уговорили условията, при които се случва покупко-продажбата. След като и двете страни са достигнали до […]